• bannerq

Мэдээ

Хятадын литийн батерейны үйлдвэрлэлийн төлөв байдлын дүн шинжилгээ

Гуаняний тайлангийн сүлжээнээс нийтэлсэн "Хятадын 2021 оны литийн батерейны үйлдвэрлэлийн шинжилгээний тайлан-Зах зээлийн нарийвчилсан дүн шинжилгээ ба ашгийн таамаглал"-д дурдсанаар, сүүлийн жилүүдэд 3C бүтээгдэхүүний лити батерейны эрэлт тогтмол нэмэгдэж, зах зээлийн цар хүрээ шинэ эрчим хүчний машинууд аажмаар нэмэгдэж байна.Эрчим хүч хадгалах батерейны эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэхийн хэрээр Хятадын лити батерейны үйлдвэрлэлийн цар хүрээ жилээс жилд өргөжиж байна.Тоо баримтаас үзвэл, 2019 онд Хятадын литийн батерейны үйлдвэрлэл 15 тэрбум 722 саяд хүрч, 2020 онд Хятадын литиум батерейны үйлдвэрлэл 18 тэрбум 845 саяд хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 19.87%-иар нэмэгдсэн байна.

Шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгсэл, цахилгаан батерейны тээвэрлэлтийн өсөлтөөс ашиг тус хүртэж, Хятадын лити батерейны тээвэрлэлт жилээс жилд нэмэгдэж байна.Тоо баримтаас үзвэл, 2020 онд Хятадын лити батерейны тээвэрлэлтийн хэмжээ 158.5 ГВт/цагт хүрч, 2019 оныхоос 20.4%-иар өссөн байна.

Хятадын хотжилтын үйл явц хурдацтай ахиснаар эрчим хүчний хэрэгцээ нэмэгдсээр байна.Гэсэн хэдий ч эрчим хүчний хэмнэлт, ялгаралтыг бууруулах шаардлага аажмаар нэмэгдэж байгаа нөхцөлд шинэ эрчим хүчний цахилгаан тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл хурдацтай нэмэгдэж байгаа нь Хятадын литиум батерейны үйлдвэрлэлийн хурдацтай өсөлтийг дэмжсэн юм.Тоо баримтаас үзвэл, 2019 онд Хятадын литийн батерейны үйлдвэрлэлийн хэмжээ 175 тэрбум юаньд хүрч, 2020 онд Хятадын литийн батерейны үйлдвэрлэлийн хэмжээ 180 тэрбум 300 сая юаньд хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 3.03%-иар нэмэгдэнэ.

Одоогийн байдлаар хэрэглээний лити батерейны эрэлт харьцангуй хангагдсан байна.Ирээдүйд дэлхийн шинэ эрчим хүчний салбар хөгжихийн хэрээр цахилгаан автомашинууд аажмаар лити батерейны эрэлтийн гол эх үүсвэр болох тул эрчим хүчний литийн батерейнууд нь литийн батерейны үйлдвэрлэлийн салбар болж байна.БНХАУ-ын Гуанянь тайлан сүлжээний нийтэлсэн мэдээллээр'2020 онд эрчим хүчний лити батерейны нийлүүлэлт хамгийн том байх бөгөөд нийт тээвэрлэлтийн 53.95%-ийг эзэлнэ;дараа нь хэрэглээний лити батерейнууд, нийт тээвэрлэлтийн 43.16%-ийг эзэлдэг;эрчим хүч хадгалах лити батерейнууд нийт тээвэрлэлтийн 2.89%-ийг эзэлж байна.


Шуудангийн цаг: 2021 оны 11-р сарын 01